Adela Drewniak | Dominika Bielec | Joanna Bobrowska

Joanna Bobrowska
Członek Zarządu Fundacji
joanna.bobrowska@venire.com.pl

Joanna Bobrowska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego i finansowego. Do jej obowiązków w Grupie BRE Banku oraz w Grupie Raiffeisen Banku należało przygotowywanie wycen i biznes planów oraz opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych, a także udział w pozyskiwaniu finansowania na rynku publicznym i prywatnym. Joanna Bobrowska pracowała również z jednym z funduszy private equity / venture capital oraz w KPMG Polska Audyt.

Ukończyła Uniwersytet Warszawski (Ekonomia) oraz posiada dyplom Executive MBA in International Business University of Bristol.

Joanna Bobrowska