Adela Drewniak | Dominika Bielec | Joanna Bobrowska

Dominika Bielec
Członek Zarządu Fundacji
dominika.bielec@venire.com.pl

Dominika Bielec posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego doradztwa finansowego, uczestniczyła w wielu procesach fuzji i przejęć, procesach prywatyzacyjnych, ofertach publicznych. Była odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych, biznes planów, wycen, memorandów informacyjnych oraz prospektów emisyjnych. Przez prawie 3 lata kierowała bieżącą działalnością spółki z branży nieruchomości komercyjnych.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową (kierunek: Handel zagraniczny) oraz szereg szkoleń z zakresu finansów. Posiada dyplom Master of Business Administration University of Minnesota.

Dominika Bielec