Nasze dotychczasowe projekty

 • Przeprowadzenie wycen spółek sektora chemicznego oraz infrastruktury i instalacji przemysłowych na potrzeby transakcji fuzji i przejęć
 • Sporządzenie wyceny kapitałów własnych spółek: z branży meblarskiej oraz deweloperskiej dla celów optymalizacji podatkowej
 • Sporządzenie wycen spółek z branży przewozów kolejowych na potrzeby restrukturyzacji grupy kapitałowej
 • Opracowanie wariantowej wyceny spółki z branży elektronicznej w ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej
 • Opracowanie wyceny jednego z polskich ośrodków narciarskich na potrzeby jego przejęcia oraz stworzenie skonsolidowanego modelu finansowego dla spółki przejmującej
 • Sporządzenie wycen marek z branży odzieżowej, spożywczej, kosmetycznej oraz TMT
 • Analiza i rekomendacja najkorzystniejszej formy pozyskania źródeł finansowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla jednego z największych miast w Polsce
 • Opracowanie biznes planów dla jednego z polskich lotnisk na potrzeby pozyskania finansowania dłużnego
 • Opracowanie biznes planów dla firm z branży deweloperskiej (projekty komercyjne i mieszkaniowe), energetycznej oraz mediów na potrzeby pozyskania finansowania dłużnego, pomoc w wypełnieniu dokumentacji kredytowej
 • Opracowanie „Planów Rozwoju Eksportu" dofinansowanych z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka" dla podmiotów z branż: ICT, FMCG oraz dóbr luksusowych
 • Doradztwo finansowo-strategiczne przy restrukturyzacji grupy z branży hotelarskiej
 • Wariantowa analiza opłacalności projektu w formule PPP w branży nieruchomości komercyjnych
 • Przygotowanie memorandów informacyjnych firm z sektora spożywczego, kosmetycznego oraz urządzeń i środków dla rolnictwa na potrzeby transakcji fuzji i przejęć
 • Due diligence dwóch uzdrowisk oraz spółki z sektora spożywczego w ramach procesu ich prywatyzacji
 • Przygotowanie i realizacja w partnerstwie cyklu szkoleń „Kompetentny przedsiębiorca - konkurencyjna firma”(www.efspf.eu), skierowanych do osób zarządzających mikro- i małymi przedsiębiorstwami, które chcą zwiększyć umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania firmą, w tym planowania strategicznego. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwał od października 2011 r. do września 2013 r.