W czym się specjalizujemy?

Doradztwo strategiczne i finansowe:

 • Biznes plany
 • Wyceny przedsiębiorstw i projektów
 • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • Oceny opłacalności przedsięwzięć (feasibility study)
 • Analizy finansowe oraz doradztwo w wyborze optymalnej struktury finansowania
 • Programy restrukturyzacyjne
 • Analizy strategiczne, strategie rozwoju
 • Wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu badania due diligence

Wsparcie w pozyskaniu finansowania oraz w realizacji transakcji fuzji i przejęć:

 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania dłużnego, przede wszystkim w formie kredytów i obligacji, w tym w przygotowaniu wniosków kredytowych
 • Wsparcie w pozyskaniu funduszy UE:
  • pomoc w wyborze odpowiednich instrumentów finansowych oraz przygotowaniu
   wniosków o dotacje
  • specjalizacja w projektach realizowanych w ramach Programów Operacyjnych „Innowacyjna Gospodarka” i „Kapitał Ludzki”
 • Wsparcie w pozyskaniu inwestora finansowego lub strategicznego oraz w znalezieniu odpowiednich celów inwestycyjnych

Szkolenia:
Specjalistyczne szkolenia w zakresie planowania strategicznego, w szczególności zarządzania finansami