Venire Sp. z o.o.

Jesteśmy niezależną firmą specjalizującą się w doradztwie strategicznym i finansowym dla firm, w szczególności z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)

Naszym celem jest rozwój, poprawa efektywności działania, umacnianie pozycji rynkowej oraz wzrost wartości przedsiębiorstw, którym doradzamy.

Wspieramy firmy w pozyskaniu:

  • kredytów i obligacji oraz innych form finansowania dłużnego
  • finansowania kapitałowego: inwestor strategiczny lub finansowy; kontakty z sieciami „Aniołów Biznesu”, funduszami PE/VC, domami maklerskimi, krajowymi i zagranicznymi inwestorami branżowymi
  • dotacji unijnych

Pomagamy firmom w realizacji transakcji fuzji i przejęć (doradztwo po stronie sprzedającego lub kupującego).

Doradzamy przedsiębiorcom w formułowaniu strategii rozwoju i programów restrukturyzacji.

Przeprowadzamy wyceny przedsiębiorstw, projektów oraz wartości niematerialnych
i prawnych.