VENIRE Sp. z o. o.

05-077 Warszawa
ul. Kamyk 7
Tel. 785 189 706
www.venire.com.pl

Adela Drewniak

Prezes Zarządu
adela.drewniak@venire.com.pl

Dominika Bielec

Członek Zarządu
dominika.bielec@venire.com.pl

Joanna Bobrowska

Członek Zarządu
joanna.bobrowska@venire.com.pl